ยินดีต้อนรับสู่บ้านรักษ์ช้างไทย

Little Story

‘บ้านรักษ์ช้างไทย’ ปางช้างที่ดูแลและอนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดกาญจนบุรี บรรยากาศร่มรื่น เดินทางสะดวก ใกล้เเหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมหลากหลาย ราคาเริ่มต้นเพียง 200 บาทเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนอาหารให้น้องช้างให้มีสุขภาพแข็งแรง

Reservation

"The best day with elephants in my life"

Michael Strahan

Customer Reviews

5 stars from tripadvisor

Phone

061-468-1578

Email

banrukchangthai@gmail.com

Location

https://goo.gl/maps/5xY2xU46MSNPkRqA7